Scholen & Bedrijven

Zorg in natura (ZIN)

Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij zorg in natura bepaalt de gemeente, zorgverzekeraar of het zorgkantoor wie u zal verzorgen of ondersteunen.

Zorg in natura

Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Combinatie van pgb en zorg in natura

Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft. 

Pgb omzetten naar zorg in natura of andersom

U kunt een pgb voor Wlz-zorg omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Hiervoor stuurt u een wijzigingsverzoek naar uw zorgkantoor.

Ook een pgb voor Zvw-zorg kan op uw verzoek worden omgezet naar zorg in natura. Zorg in natura omzetten naar een pgb kan ook. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden voor een pgb. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

PGB Activiteiten

Thuis blijven en toch begeleiding willen volgen? Geen probleem, dan begeleiden we je gewoon online. Meer info ยป