PGB Aanvraag & Advies

Individuele begeleiding

JAM is meer dan het helpen bij het huiswerk. Bij de individuele begeleiding gaat het om het opwaarderen van het zelfbeeld, om structuur en grip te krijgen op het leven, om het zoeken naar waarom jij bent zoals je bent en je daarom zaken aan moet pakken op een manier die bij jou past.

Bij de individuele begeleiding door JAM voor kinderen in de basisschoolleeftijd gaat het met name om het aanleren en oefenen van dagelijkse routines, vaardigheden en activiteiten.

De begeleider ondersteunt de leerlingen in het structureren van dagelijkse activiteiten. Dat gebeurt door het oefenen en eigen maken van sociale en andere vaardigheden. Dit zijn uiteraard wel vaardigheden waarvan verwacht mag worden dat zij deze beheersen op hun leeftijd. Zoals het leren spelen met andere kinderen, zichzelf verzorgen, huishoudelijke klusjes uitvoeren en klokkijken. JAM kijkt daarbij overigens niet op de klok: de begeleiding kan ingezet worden op alle tijdstippen van de dag.

Aan het einde van de basisschool worden vaardigheden en taken geoefend om de leerling voor te bereiden op de middelbare school.

Ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zijn eerder overbelast. Doordat de zorg voor deze kinderen meer tijd en inspanning vraagt dan voor andere kinderen. Het doel van begeleiding van kinderen door JAM is die overbelasting te voorkomen.

De middelbare schoolleeftijd

Kinderen in deze leeftijd hebben vaak moeite met alle verantwoordelijkheden en verwachtingen op een middelbare school. Met name met de sociale interactie met leeftijdsgenoten en het leren accepteren van en omgaan met de beperkingen. De begeleiding is in deze leeftijdsfase voornamelijk gericht op het functioneren van het kind thuis, op school, in de vrije tijd en in de maatschappij. JAM helpt de leerlingen onder meer door het structureren van dagelijkse activiteiten. Dat kan door het maken van stappenplannen en het aanleren en oefenen van routines. Uiteraard is er aandacht voor de sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling.

De jongvolwassenen

Jongvolwassenen komen in een fase van studeren en later in het afronden van de studie.

Tijdens de begeleiding worden onder andere vaardigheden geoefend om de zelfredzaamheid te verbeteren, maar ook wordt er aandacht besteed aan de emotionele ontwikkeling en identiteit van de cliënt. Daarnaast kan de begeleider fungeren als klankbord en buddy bij de aanpak van problemen.

We kunnen wat we doen het beste illustreren met enkele voorbeelden uit de praktijk.

Voorbeeld 1:

Wat hij precies heeft is niet duidelijk, maar het lijkt op Gilles de la tourette. In elk geval zijn de spasmen en tics van deze jongen soms zo heftig dat hij niet 'normaal' kan functioneren. Hij blijft daarbij ook weg van school. Hij zit in groep 8 en moet zich voorbereiden op de middelbare. Om te voorkomen dat hij achterblijft bij het leren en om de thuissituatie te ontlasten komt hij bij JAM-school. Op vaste tijden, zodat hij weer structuur in zijn leven krijgt. In een vast patroon met steeds dezelfde begeleiders wordt krijgt hij reken- en taallessen. De jongen wil kok worden. Dus krijgt hij ook kookles.
Resultaat: er keert rust terug in het leven van deze jongen. Hij leert vertrouwen te krijgen in zichzelf.
Inmiddels gaat de jongen weer naar school. JAM begeleidt een aantal keer per week om de resultaten vast te houden.

Voorbeeld 2:

Als zelfs het speciaal onderwijs geen plek voor je heeft, wat moet je dan nog? Deze jongen heeft pech gehad met zijn scholen. Hij is verlegen, teruggetrokken en haalt niet de resultaten die nodig zijn om onderwijs te krijgen.
Weg zelfvertrouwen, weg structuur, weg motivatie en levenslust. Als ouders zich met hem bij JAM melden is hij er slecht aan toe. En hij is nog meer vijftien.
Een jaar lang volgt hij onderwijs bij JAM. En meer: Ook hij krijgt kookles en JAM gaat met hem sporten. Via ons uitgebreide netwerk regelen we een stage-adres voor hem. Zo leert hij weer omgaan met anderen en wordt zijn zelfredzaamheid gestimuleerd.
JAM is trots om te melden dat deze jongen zijn vertrouwen in zichzelf en zijn omgeving terug heeft gevonden. En binnenkort begint met een mbo-opleiding om verder te bouwen aan zijn toekomst.

Voorbeeld 3:

Mensen zijn niet altijd te doorgronden. Een moeder meldt zich bij JAM: met haar zoon is het thuis bijna niet vol te houden. Hij is onverschillig, agressief en passief. Wil niks en doet niks en wenst daar niet op aangesproken te worden. Op school zijn ze verbaasd, want daar merken ze er niets van.
JAM pakt dit op met huisbezoeken, twee keer per week. Een van onze coaches loopt thuis mee, gaat met hem in gesprek over zijn gedrag, gaat er met hem op uit, gaat sporten en koken met hem. Zijn ouders worden hiermee ontlast. En op zijn kookkunsten krijgt hij positieve feedback. Langzamerhand verandert de sfeer om hem heen ten goede. We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg!

Voorbeeld 4:

Het komt voor dat psychische en fysieke problemen beiden een rol spelen in de belemmering van de ontwikkeling. Een jongen met een nierprobleem moet vaak voor onderzoeken naar het ziekenhuis. Hierdoor raakt hij achter met school. De combinatie met autisme zorgt ervoor dat dit bij hem veel stress oplevert. En dat heeft zijn weerslag op zowel lichaam als geest. De jongen raakt zodanig gestresst dat het hem niet meer lukt om naar school te gaan. De druk wordt te hoog. Maar thuis zitten kan ook niet. Je hebt een diploma nodig en dat haal je niet door de hele dag te gamen en knutselen.
En dan?
Naar JAM!
JAM pakt in samenwerking met de school de lessen voor de jongen weer op. Door op vaste tijden lessen te volgen bieden we hem structuur. Hij komt weer in contact met anderen en pakt langzamerhand de draad van zijn leven weer op. Hij ontwikkelt een toekomstplan. Door hem te laten zien wat hij kan, wordt de belemmering tot de juiste proporties teruggebracht: je bent meer dan je ziekte. Inmiddels is een school voor hem gevonden, waar hij op een aangepaste manier onderwijs kan krijgen. JAM blijft betrokken om een en ander in structuur te houden.

Voorbeeld 5:

Een pestverleden kan grote gevolgen hebben. Bij JAM komt een meisje dat net begint te puberen. Op de basisschool is ze gepest. Waarom? Omdat er in die klas toch íemand gepest moest worden... Niet bevorderlijk voor haar zelfbeeld. Jammer, want van nature is ze vlot en vrolijk.
Nu is het meisje erg teruggetrokken. Als ze praat, kijkt ze recht vooruit. Niet naar haar gesprekspartner. Samenwerken met anderen wil ze niet en durft ze niet. Ze vindt het moeilijk om haar emoties te uiten.
JAM gaat twee keer per week met haar in gesprek. We praten over thuis en over school. Door middel van opdrachten proberen we haar te stimuleren in contact te komen met haar omgeving. Ze moet bijvoorbeeld bijhouden hoe vaak ze iemand geholpen heeft die week. En hoe vaak ze zelf om hulp gevraagd heeft die week. Door haar deel te laten nemen aan JAM Culinair moet ze leren koken met een groepje. Timing, samenwerking en het geven van goede feedback is daarbij essentieel. Want anders mislukt het gerecht.
We houden haar op die manier een spiegel voor: hoe reageert mijn omgeving op mijn gedrag? En hoe kan ik daar zelf in sturen? Voorzichtig kruipt ze uit haar schulp.

Voorbeeld 6:

Het is niet fijn om anders te zijn. Dat straalt deze jongen helemaal uit. Hij heeft autisme, maar daar wil hij niet over praten. Door zijn autisme gaat leren moeizaam. Hij ontwikkelt 'techniekjes' om sommen uit te rekenen. Maar die komen niet overeen met de manier waarop op school geleerd wordt. Hij voelt zich anders, want hij doet alles anders.
We gaan met hem aan de slag. Zijn techniekjes zijn 'olifantenpaadjes' in zijn brein. We zoeken naar nieuwe paden. Om zijn zelfbeeld te stimuleren praten we niet over waar hij anders in is. Maar juist over waar hij uniek in is.
 


JAM Locaties:   |   Harderwijk   |   Nunspeet   |   Zeewolde   |   Elburg   |   Ermelo

Thuis blijven en toch begeleiding willen volgen? Geen probleem, dan begeleiden we je gewoon online. Meer info »