Ouderadvies

PGB Aanvraag & Advies

Een PGB is een Persoonsgebonden Budget. Ieder kind dat door een beperking of ziekte extra zorg nodig heeft, kan in aanmerking komen voor een PGB. Het woord Budget zegt het al, het gaat om een geldbedrag waarmee u voor uw kind zorg kunt inkopen bij verschillende zorgaanbieders. Ook bij JAM. Wij geven advies en begeleiding en bieden verschillende activiteiten aan. Deze activiteiten zijn heel divers. Wij bieden onder andere trainingen aan op het gebied van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, emoties en omgang met anderen. Daarnaast geven wij individuele lessen in plannen en structuren. 

JAM kan ook zorg of begeleiding aanbieden vanuit Zorg in Natura (ZIN). De gemeente of het zorgkantoor regelt dan de administratie daaromheen. Met ons kunt u zelf afspraken maken over de manier waarop uw kind zorg en ondersteuning van ons krijgt.

Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft. 

U kunt een PGB omzetten naar Zorg in Natura (ZIN). In sommige gevallen kunt u Zorg in Natura ook omzetten naar een PGB. Hiervoor stuurt u een wijzigingsverzoek naar uw zorgkantoor.

 

 

 

PGB Activiteiten

Thuis blijven en toch begeleiding willen volgen? Geen probleem, dan begeleiden we je gewoon online. Meer info ยป