Basisonderwijs

Entreetoets training

De Entreetoets wordt in groep zeven afgenomen. De toets is ingevoerd om kinderen te helpen het beste uit zichzelf te halen en het zelfvertrouwen te vergroten. Maar het kan goed zijn dat uw kind er juist faalangstig van wordt, omdat hij of zij niet weet wat de toets precies inhoudt. Of wat de gevolgen zijn van het resultaat. Wij kunnen ons ook goed voorstellen dat u er alles aan wilt doen uw kind zo goed mogelijk op de entreetoets voor te bereiden. Bij JAM geven we daarom een Entreetoets training. Die training bestaat uit tien bijeenkomsten. Dat kan in groepjes van maximaal zes kinderen. U kunt er ook voor kiezen de training individueel, bij u thuis, op school of bij JAM, te laten plaatsvinden. 

We besteden tijdens de training aandacht aan de verschillende onderdelen van de toets zoals spelling, werkwoordspelling, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden. Ook leren we uw kind om te gaan met de verschillende vraagstukken en de meerkeuzevragen. We gaan het hebben over de werkhouding (oriënteren, planmatig werken en zelf controleren). Ook is er veel aandacht voor tijdsdruk, faalangst en zelfvertrouwen. We sluiten af met een eindgesprek, waarin we met u de vorderingen van uw kind bespreken. Van ons krijgt u dan tips en adviezen om de begeleiding zelf verder in te zetten. 

Specialisatiedagen tijdens de schoolvakanties

U kunt er eveneens voor kiezen om uw kind tijdens de schoolvakantie een training te laten volgen die voorbereidt op de entreetoets en op de LVS-toetsen, die vaak na een aantal schoolvakanties wordt afgenomen. Deze trainingen bieden wij aan in de vorm van specialisatiedagen. Tijdens elke schoolvakantie bieden we voor groep 7 twee dagdelen rekenen en twee dagdelen taal aan. Van de twee dagdelen taal besteden we één deel aan begrijpend lezen en één deel aan spelling. Een leerling kan zich per onderdeel opgeven. Aan het einde van de training ontvangt u als ouder een rapportage van wat uw kind geleerd heeft.

De training is te volgen tijdens de schoolvakantie op de volgende data:

Summerschool: 17 t/m 28 augustus (laatste twee weken zomervakantie) 2020.

 

 


JAM Locaties:   |   Harderwijk   |   Nunspeet   |   Zeewolde   |   Elburg   |   Ermelo

Thuis blijven en toch begeleiding willen volgen? Geen probleem, dan begeleiden we je gewoon online. Meer info »