Basisonderwijs

CITO-, IEP-, of NIO-training

Groep acht is een spannend jaar. Het laatste op de basisschool. Een jaar waarin heel veel wordt afgesloten. De Centrale Eindtoets voelt voor veel kinderen als een soort basisschoolexamen. Wat de juf of meester zegt over- en vindt van uw kind, blijft belangrijker dan de uitslag van de toets, maar het is fijn als de uitslag onderstreept wat de juf of meester in uw kind ziet. Dat geeft nog meer vertrouwen.   

In de CITO-, IEP-, of NIO-training bereiden wij uw zoon of dochter optimaal voor. Dat doen we in tien lessen, dat kan in een groep of individueel, in het geval van een individuele begeleiding is het altijd mogelijk om later in te stappen. 

In die tien lessen is er aandacht voor het opsporen van- en werken aan lastige leerstof. Ook laten we uw kind alvast wennen aan het systeem van meerkeuzevragen en de tijdsdruk. We vinden het ook heel belangrijk om stress of faalangst te voorkomen. 

Intakegesprek

Voorafgaand aan de training is er altijd een intakegesprek. Dit is geheel kosteloos en vrijblijvend. We bespreken de resultaten van de Entreetoets uit groep zeven en hebben het samen over eventuele leerproblemen of achterstanden.

Specialisatiedagen tijdens de schoolvakanties

U kunt er eveneens voor kiezen om uw kind tijdens de schoolvakantie een training te laten volgen die voorbereidt op de entreetoets en op de LVS-toetsen, die vaak na een aantal schoolvakanties wordt afgenomen. Deze trainingen bieden wij aan in de vorm van specialisatiedagen. Tijdens elke schoolvakantie bieden we voor groep 8 twee dagdelen rekenen en twee dagdelen taal aan. Van de twee dagdelen taal besteden we één deel aan begrijpend lezen en één deel aan spelling. Een leerling kan zich per onderdeel opgeven. Aan het einde van de training ontvangt u als ouder een rapportage van wat uw kind geleerd heeft.

De training is te volgen tijdens de schoolvakantie op de volgende data:

Summerschool: 17 t/m 28 augustus (laatste twee weken zomervakantie) 2020.

 


JAM Locaties:   |   Harderwijk   |   Nunspeet   |   Zeewolde   |   Elburg   |   Ermelo

Thuis blijven en toch begeleiding willen volgen? Geen probleem, dan begeleiden we je gewoon online. Meer info »